Firmast                 Kliendid                 Tööd ja tegemised                   Kontakt        

 

Autahvel

 

Rull & Rumm korraldas Rexona rahvusvahelise kampaania TEE:ROHKEM kommunikatsiooni Eestis. Tuntud näitleja ja laulja Merilyn Jurmani üleskutsel kandsid 9 noort kahe nädala jooksul anduriga käevõru, mille vahendusel mõõdeti nende igapäevast aktiivsust, toitumist ja puhkamist. Neid andmeid oli pidevalt võimalik jägida Facebooki vahendusel ning kampaaniat tervikuna peavoolu meediakanalites.
Rull & Rumm juhataja Ivo Rull avaldas 2013. aastal üle poolesaja erialase kommentaari erinevates meediakanalites (Äripäev, Õhtuleht, Postimees Online, Delfi, ERR uudised jt). Lisaks oli ta palutud aktuaalseid avalike suhete ning kommunikatsiooniga seotud teemasi kommenteerima mitmetesse raadio- ja telesaadetesse (Kuku „Saade“ja „Nädala Tegija“; TV3 „Seitsmesed Uudised“ ja „Kolmeraudne“; ETV „Ringvaade“ jt).
Oktoobri lõpus Tallinnas toimunud Maailma Terviseorganisatsiooni ja Ravimiameti koostöös korraldatud ICDRA (International Conference of Drug Regulatory Authorities) konverentsi kommunikatsiooni koordineeris Rull & Rumm. Konverentsi tööst lähtuvad sõnumid leidsid kajastamist nii erialameedias kui mitmetes üldhuvi tele-, raadio- kui online-meedia kanalites ning erinevates päevalehtedes.
Rull & Rumm tõi 2011. aastal turule uued koolitusprogrammid („Tugevama argumendi võim“, „Siku-Onu sündroom“, „Selge sõna, särav mõte“ jt), mis täiendasid jätkuvalt pakutavaid avaliku esinemise ja meediasuhtluse koolitusi.
Värsked, avalikkuse ja meedia uusi suundumusi arvestavad koolitused leidsid head vastuvõttu nii avaliku sektori organisatsioonide, eraettevõtete kui kolmanda sektori liitude ja ühingute hulgas.

Rull & Rumm nõustas Sampo Panka mittekommertsiaalse lastele suunatud internetimängu Rahamaa.ee meediakommunikatsiooni korraldamisel. Rahamaa on mänguline õppevahend, mis abistab nii lapsevanemaid kui õpetajaid lastele majanduse põhitõdede selgitamisel.

Interaktiivse mängukeskkonna Rahamaa avalikkusele tutvustamine toimus 2010. aasta septembris ning sama aasta lõpus oli mängijaks registreerunud ligi 110 000 kasutajat.

Rull&Rumm korraldas alates juulist kuue erineva koolitusprojekti PR-kommunikatsiooni, mis toimusid ühtse brändi Ole Kaasas! all.

Ole Kaasas! koolitustel jagati teoreetilisi teadmisi ning praktilisi kogemusi e-teenuste, ID-kaardi, Mobiil-ID ning digitaalallkirja kasutamiseks. Projektide kommunikatsioon toimus nii eesti kui vene keeles. Projekte rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Rull & Rumm kavandas ja viis ligi poole aasta jooksul ellu sotsiaalministeeriumi poolt tellitud kommunikatsiooniprojekti, mille käigus pöörati avalikkuse tähelepanu EQUAL programmi raames sellistele tööturult tõrjutud gruppidele nagu endised vangid, hasartmängusõltlased ja prostituudid, puudega inimesed, talupidajad ning väikelaste ja äärealadel elavad lapsevanemad.

Kommunikatsiooniprojekti käigus ilmus Eesti meedias 20 arvamusartiklit ja hulganisti kommentaare erinevatelt arvamusliidritelt ning olid eetris mitmed tööturu probleeme käsitlevad raadio- ning telesaated. Kommunikatsiooniprojekti lõpus toimus EQUAL programmi lõpufoorum “Näeme tähti töötaevas!”, kus tehti temaatilisi ettekandeid ning tööturul valitseva ebavõrdususe vähendamise võimaluste üle arutles publiku ees 25 tuntud ja tunnustatud eksperti.

Meediakampaania eesmärgiks oli tutvustada Piirivalvekolledžis õppimise võimalusi ja tõsta piirivalvurite töö mainet. Kampaania käigus korraldati ridamisi üritusi (avatud uste päevad kordonites, pressilend, piirivalvelaevade ja tehnika esitlus) ning avaldati meedias erinevaid piirivalvurite tööd tutvustavaid materjale (uudised, artiklid, kommentaarid jm).

2006. aasta novembris, vahetult pärast erakonna Eestimaa Rohelised loomist, alustas Rull & Rumm roheliste valimiskampaania nõustamist ja kommunikatsiooni korraldamist.

Kolm kuud hiljem toimunud parlamendivalimistel said rohelised Riigikogus 6 kohta.
10.augustil 2005 kell 12.43 kukkus Copterline'i kopter Sikorsky S-76 C+ Tallinna lahel Naissaare lähedal merre. Hukkusid kõik 14 pardal olnud inimest.

10. augustil avaldas BNS esimese uudise "Naissaare lähedal kukkus alla kopter" kl 13.34. Copterline'i turundusjuht Sigrid Tammes helistas orienteeruvalt kl 13.40 Rull & Rumm juhataja Ivo Rullile (edaspidi: konsultant), kes jõudis Copterline'i Linnahalli terminal kl 13.55. Kohapeal viibisid sel hetkel ligi 10 meediakanali esindajad ning 2 hukkunu omaksed.

Esimese asjana korraldas konsultant kriisipsühholoogide kohale kutsumise, kes hakkasid suhtlema nii omaste kui Copterline'i personaliga. Teiseks täpsustati ühes Tõnis Lepa ja Sigrid Tammesega teadaolev info toimunust. Lepiti kokku, et toimunu põhjuste üle ei spekuleerita ning avalikkusele edastatakse ainult kinnitust leidnud fakte. Kolmandaks kehtestati ajakirjanike informeerimiseks intervall: Tõnis Lepa lühibriifingud hakkasid toimuma iga poole tunni pärast. Neljandaks kaasati lisajõude - Rull & Rumm tegevdirektor Julia Amor asus kohapeal tegelema operatiivse meediamonitooringu ning vajalike tõlketöödega vene ja inglise keeles.

Kui peaminister ning majandus-ja kommunikatsiooniminister olid juba esinenud omapoolsete kaastundeavaldustega, valmistati konsultandi poolt kl 16.30 ette ka CEO kaastundeavaldus hoolimata tõigast, et reisijate ning meeskonnaliikmete surma fakt oli sel hetkel ametlikult veel kinnitamata. Viimane pressibriifing 10. augustil toimus kl 20 - 20. 45 ning sellest võttis osa ka Copterline'i suuromanik Kari Ljundberg.
2004. aasta septembris korraldas Rull & Rumm Eesti Loto maakondliku teavitustuuri. Viit linna - Pärnu, Paide, Võru, Narva ja Tartu - läbinud infotuuril tutvustati online-loto ja m-loto mängimise võimalusi. Rull & Rumm töötas välja teavitustuuri sõnumid, viis kohtadel läbiinfotunnid ning organiseeris meediakajastuse.
Aastal 2003 toimunud ettevõtte struktuuri reformide käigus nõustas Rull & Rumm ASi Viisnurk mitmetes sisekommunikatsiooni küsimustes. Lisaks operatiivsele nõustamisele erinevate sihtrühmade informeerimise küsimustes tõsteti kvalitatiivselt ettevõtte infolehe taset, andes sellele uue nime ("Viis Pluss"), struktureeritud ülesehituse, mahu, lay-out'i ning regulaarsuse. Samuti osaleti ettevõtte korporatiivse turunduse ning avalikkussuhete printsiipide väljatöötamisel.
Suhtekorraldusfirma Rull & Rumm töötas Eesti Lihatöötlejate Assotsiatsiooni (ELA) tellimusel aasta 2002 aprillis välja märgi AUS KAUP kontseptsiooni. Märgi kujundus telliti allhankena reklaamifirmast Arsenal. Kogu järgneva perioodi jooksul oleme teostanud kaubamärgi meediakommunikatsiooni.

Märk AUS KAUP aitab tarbijatel eristada neid lihatooteid, kus kondilihamassi (MDM) pole kasutatud. Eesti lihatoodete turul teadvustus kondilihamassi probleem aasta 2002 kevadel. Kondilihamass saadakse kontidele kinnitunud lihas- ja teiste pehmete kudede mehaanilisel eraldamisel ja lõviosa sellest jääkproduktist tuuakse sisse välismaalt.

24. juuli 2002 Äripäev avaldas artikli “Võitjate seljataga seisid kogenud nõustajad”, kus muuhulgas öeldakse: “Lihasõjas nõustas Valga Lihatööstust ja Eesti Lihatöötlejate Assotsiatsiooni (ELA) alates selles loomisest suhtekorraldusfirma Rull & Rumm /---/ Kogu kaubamärgi turuletoomise protsess ideest kuni märgistatud toodete poelettidele jõudmiseni kestis kaks kuud.”
Suhtekorralduslik nõustamine hõlmas ettevalmistusi olulisemateks teleintervjuudeks, kampaania meeskonna ajurünnakutes osalemist, meediasuhtlust puudutavate materjalide organiseerimist, dokumentaalfilmi teostamises osalemist jpm. Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt oli toetus Toomas Savile presidendivalimiste käigus kasvava trendiga.
Kommunikatsioonikampaania eesmärk oli hädaabitelefonumbri 112 teadvustamine kogu Eesti elanikkonnale tingimustes, kus endised hädaabi telefoninumbrid 01, 02, 03 ja 04 kadusid. Kampaania tellijaks oli Siseministeerium koos Päästeametiga. Rull & Rumm teostas kolm kuud kestnud kampaanias kõik PR ja meediasuhtluse valdkonda kuuluvad tööd. Kampaania visuaali ja reklaamitööde teostajaks oli reklaamiagentuuri Kontuur Leo Burnett. Eesti Suhtekorraldajate Liidu ja Turunduskeskuse poolt korraldatud konkursil Suhtekorraldustegu 2000 jõudis 112 kommunikatsioonikampaania viie finalisti hulka.
Kommunikatsioonikampaania eesmärk oli tagada TELE2 tasuta internetitoodete turuletulekule soodne vastuvõtt ning avaliku arvamuse positiivne hoiak. Projekti tellijaks oli OÜ Levicom BroadBand. Rull & Rumm viis läbi koolituse kliendi ettevalmistamiseks meediasuhtluseks ning töötas välja detailse meediastrateegia. Strateegia edukas realiseerimine taktikaliste vahenditega tagas TELE2 poolt tasuta interneti dial-up ühenduse lansserimisele ulatusliku ning positiivse meediakajastuse.
Lobby ja avalike suhete projekti peaeesmärk oli Tubakaseaduse eelnõust filtrita sigarettide keelustamise välja jätmine. Projekti tellis Swedish Match Eesti AS. Rull & Rumm pool planeeritud ja nõustatud tõhus ametnikele, poliitikutele ja avalikkusele suunatud suhtlusprogramm tagas Tubakaseaduse kehtestamise redaktsioonis, mis lubab filtrita sigarettide importi ja müüki Eestis.