Firmast                 Kliendid                 Tööd ja tegemised                   Kontakt        

 

Tööd ja tegemised

Mai 2005

18.mail ilmunud Äripäeva Turunduse TOP toob ära suhtekorraldusfirmade TOPi tulu järgi: 1. HV Haus 2. KPMS & Partnerid 3. Powerhouse 4. Rull & Rumm.

Äripäeva Turunduse TOPi koostati 13 suhtekorraldusfirma andmete baasil.

Märts 2005
31. märtsil toimus Kalvi mõisas Ida-Viru maavalituse korraldusel meediakoolitus maavanematele ja ministeeriumite kantsleritele. Lektoritena viisid koolitust läbi Eesti Päevalehe peatoimetaja Priit Hõbemägi, SL Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg ning Rull & Rumm juhtaja Ivo Rull.

Priit Hõbemägi (pildil koos ürituse korraldaja Anti Ronkiga) andis osalejatele ülevaate Eesti meediamaastiku arengutest, Väino Koorberg lahkas nn kollase ajakirjanduse olemust ning Ivo Rull jagas kogemusi meediaskandaalide ennetamise ning maandamise võimalustest.
Oktoober 2004
27.oktoobril viisid suhtekorraldusfirma Rull & Rumm konsultandid läbi ettevõtte tegutsemisaja 100. videomeediatreeningu - Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove juhtkonnale ja projektijuhtidele. Arvestades, et keskmiselt on Rull & Rummi videomeediakoolitustel osalejate arvuks olnud 15 inimest, on suhtekorraldusfirma 7 tegevusaasta jooksul meediaga pädevalt suhtlema koolitanud ligi 1500 erineva eluvaldkonna spetsialisti.

Rull & Rumm juhataja Ivo Rulli sõnul on koolitatute sotsiaalne läbilõige väga mitmekülgne - nende hulgas on olnud nii ettevõtjaid, poliitikuid, ametnikke, ühiskondlike organisatsioonide liikmeid kui ka suhtekorraldajad ning ajakirjanikke.

"Oleme andnud teatud panuse, et meedias esinevate spetsialistide sõnumid oleksid täpsed, arusaadavad, meeldejäävad," ütles Rull.

Videomeediatreening on praktilise kallakuga koolitus, kus omandatakse erinevate meediakanalitega suhtlemise teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.

Suhtekorraldusfirma Rull & Rumm asutati 1997. aasta oktoobris Ivo Rulli ja Hannes Rummi poolt. Praktiliselt kogu oma tegutsemisaja vältel on Rull & Rumm tegutsenud Ivo Rulli ainuomanduses.
Juuli 2004
Esmakordselt sai Eesti publik vahetult nautida maailmaklassi tipptennist 10.- 11. juulil Kadrioru Tennisekeskuses toimunud Eesti - Tshehhi naiskondade Fed Cup üleminekuturniiriil. Rull & Rumm organiseeris turniiri pressikeskuse tööd.

Arvatust tasavägisemaks kujunenud võistlus lõppes 3 - 2 Tshehhi naiskonna võiduga.

Turniiri mängudest tegi otseülekande ETV, kohapeal mänge jälgima oli akrediteerunud praktilised kogu Eesti spordipress.
Aprill 2004

Alates aprilli lõpust tegutseb Rull & Rumm uutes, senistest suuremates ja esinduslikemates bürooruumides. Meie uus aadress on Pärnu mnt. 41a, 10119 Tallinn (juriidiliseks aadressiks jääb endiselt Toompea 3, 10130 Tallinn). Samaks jäävad ka kõik meie telefoninumbrid ning meiliaadressid.

Peatsete kohtumisteni uues kontoris!

September 2003
Kahevoorulise konkursi Eesti Panga juhtkonna ning spetsialistide videomeediatreeningu läbiviimseks võitis suhtekorraldusfirma Rull & Rumm. Oktoobris toimuvad koolitused viivad läbi Rull & Rummi konsultandid koos tegevajakirjanikega.

"Oskus hästi oma sõnumit loetud telesekundite jooksul esitada muutub kaasaegses infoühiskonnas avalikkusega suhtlemisel järjest määravamaks," ütles Ivo Rull.

Rull & Rumm on oma senise tegevusaja jooksul viinud läbi ligi 70 videomeediakoolitust erinevatele avaliku ja erasektori organisatsioonidele.
Aprill 2003
Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) poolt korraldatud konkursil Suhtekorraldustegu 2002 valiti eelmise aasta parimaks suhtekorraldusprojektiks Vaata Maailma arvuti- ja interneti algkursuste kommunikatsioon, mille viis läbi suhtekorraldusfirma Rull & Rumm.

Konkursile Suhtekorraldustegu 2002 laekunud töödest valisid oma ala professionaalid välja kümme parimat, millest omakorda tegi lõpliku valiku 7-liikmeline zhürii.

"Täname kõiki Vaata Maailma koolitusprojektiga seotud koostööpartnereid. Võit tiivustab meid tegema oma tööd veelgi paremini," ütles auhinda vastu võttes Ivo Rull.
Märts 2003
Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) poolt korraldatud konkursil Suhtekorraldustegu 2002 sai Rull & Rumm poolt loodud märgi Aus Kaup kommunikatsiooniprojekt III koha.

"Tänan kõiki ELA liikmesfirmasid ja koostööpartnereid, kes andsid võimaluse meile seda tööd teha. Arvan, et Rull & Rummi senise tegutsemisaja jooksul on see olnud üks huvitavaid ja loomingulisemaid projekte," ütles Ivo Rull auhinda vastu võttes.
Veebruar 2003
7. veebruaril sõlmis Rull & Rumm koostööleppe Läti suhtekorraldusfirmaga PR Plus ning Leedu PR-agentuuriga ID4 ühiseks koostööks Eesti, Läti ja Leedu turul.

"Nüüdsest on meil klientidele soovitada usaldusväärseid PR-partnereid Lätis ja Leedus," kommenteeris lepingut Ivo Rull.

PR Plus on nelja konsultandiga 3 aastat tegutsenud suhtekorraldusbüroo ning ID4 nelja konsultandiga ühe aasta tegutsenud suhtekorraldusfirma.
Jaanuar 2003
ES Turu-uuringute AS viis 2002. aasta novembris läbi esimese Eesti suhtekorraldusfirmade maine ja kliendirahulolu uuringu.

Uuringu valimisse kuulusid Äripäeva koostatud "Eesti Edukamate Ettevõtete TOP 100" edetabelisse kuulunud ettevõtted ning suuremad riigiasutused ja erialaliidud. Valimi suuruseks oli ühtekokku 350 ettevõtet ja organisatsiooni.

Uuringu kohaselt oli kliendirahulolu oli kõrgeim firmal KPMS & Partner, kes osutus parimaks nii üldhinde (8,18) kui ka teiste hinnatud kliendirahulolu komponentide osas. Üldhinde poolest järgnevad KPMS-ile firmad Rull & Rumm (7,85) ning Hill & Knowlton (6,77).

Uuringu alusel eristusid tuntuse näitajate alusel kaks rühma suhtekorraldusfirmasid, suure kliendibaasi ning väikse kliendibaasiga bürood. Kaks tuntumat suhtekorraldusfirmat küsitletute seas on Hill & Knowlton (tuntus 78%) ja KPMS & Partner (75%). Keskmisest paremini teatakse ka firmasid Rull & Rumm (52%), Past ja Partnerid (46%), Ots & Partners (44%), Havera Grupp (41%) ja Powerhouse (36%).
September 2002

Eesti Olümpiakomitee, suhtekorraldusbüroo Rull & Rumm ning AS Roi korraldasid spordijuhtide meediakoolituse sarja, mille peaeesmärk oli anda ülevaade Eesti meedia hoiakutest ja suundumustest, täiendada teadmisi meediasuhtluse spetsiifika osas ning harjutada teleintervjuude andmist erinevates stiilides.

Meediatreeningute sarjas, mille viis läbi suhtekorraldusfirma Rull & Rumm juhataja Ivo Rull, osalesid ligi 50 Eesti spordialaliidu ja -ühenduse juhid. "Osavõtu vastu oli äärmiselt elav huvi, sest meediasuhted on ükskõik millise asutuse või firma suhtekorraldusprotsessi nähtavaim osa," põhjendas koolituse peakorraldaja, EOK projektijuht Sven Sommer. "Üks kõrvaleesmärk oli anda alaliitudele ja ühendustele impulss sarnaste seminaride korraldamiseks oma organisatsiooni sees, sest olümpiakomitee ei suuda katta kõigi Eesti sportlaste ja klubide vajadusi meediakoolituse osas."

"Esimene tagasiside meediakoolituse kohta oli väga positiivne, kuid kindlasti teeme ka põhjalikuma küsitluse, mis peaks näitama, millele edaspidi selles valdkonnas keskenduda," rääkis Sommer. "Enamus osalejatest leidis, et meedia-alast koolitamist on tarvis regulaarselt jätkata juba ainuüksi kiirete muudatuste tõttu meediavaldkonnas."

Juuni 2002

Riigikogu Kantselei poolt korraldatud konkursi tulemusena teostas suhtekorraldusfirma Rull & Rumm Riigikogu avaliku retseptsiooni analüüsi aastal 2001 Eesti online- ja trükimeedia kajastuste põhjal. Uuring koostati meedia kontent-analüüsi meetodil käsitledes perioodidel 15. märts - 15. mai ja 15. september - 15. november 2001 BNSis, ETAs, Eesti Päevalehes, Postimehes, SL Õhtulehes, Äripäevas, Eesti Ekspressis, Maalehes ning internetiportaalis Delfi ilmunud uudiseid, artikleid ja kommentaare.

Uuringu viisid läbi Rull & Rumm konsultandid Ivo Rull, Indrek Schwede ja Julia Amor. Uuringut kokkuvõttev Ivo Rulli artikkel "Riigikogu töö kajastus Eesti meedias" ilmus Riigikogu Toimetistes nr.5/2002 ning on loetav veebiaadressil http://www.riigikogu.ee/rva/toimetised.

Aprill 2002
Vaata Maailma Sihtasutus viib eeloleva kahe aasta jooksul läbi arvuti ja Interneti algõppeprojekti 100 000 inimesele. Projekti PR-kommunikatsiooni teostab suhtekorraldusfirma Rull & Rumm ning reklaami- ja turunduskommunikatsiooni agentuur Baltic FCB.

"Sajandi koolitusprojekti suhtekorraldustööde teostamiseks langes konkursil valik Rull & Rummi kasuks - see on nii tunnustus kui suur kohustus üheaegselt," ütles Ivo Rull.

Vaata Maailma arvuti ja Interneti koolitus algab pilootprojektiga Pärnu ja Ida-Viru maakonnas, kus tänavu kevadel viikase läbi koolituskursused 1000 inimesele. Suvel algavas koolitusprojekti teises etapis lisanduvad Valga ja Järva maakond ning üks Tallinna linnaosa ning koolitatakse ühtekokku 9000 inimest. Põhiprojekt algab tänavu novembris ning kestab 2004. aasta aprillini. Sellel perioodil koolitatakse kokku 90 000 inimest. Ligi kolmandik osavõtjaid planeeritakse koolitada vene keeles.
Märts 2002
20. märtsil 2002 ilmunud Äripäeva erilehe Turunduse TOP suhtekorraldusfirmade edetabelis on Rull & Rumm saanud 5. koha. Äripäeva hinnangul kujunes aastal 2001 Eesti suhtekorraldusfirmade hulgas välja selge juhtviisik: Hill & Knowlton Eesti, KPMS & Partners, Corpore, Ots & Partnerid ning Rull & Rumm.

Äripäev tsiteerib ka Rull & Rumm juhatajat Ivo Rulli, kelle sõnul kujuneb aasta 2002 märksõnaks suhtekorraldusturul eruditsioon. Langeb nõudlus teenuste järele, mis on klientidel efektiivsem ise korraldada (osa meediasuhetest, organisatsioonisisene teabevahetus) või tellida spetsialiseerunud agentuuridelt (üritusturundus). Nõudlus kasvab laialdasi teadmisi, kogemusi ja analüüsivõimet eeldavate teenustele (kriisikommunikatsioon, lobby, strateegiline nõustamine jm.). Kliendid hindavad PR-firmade puhul üha enam välisest glamuurist olulisemaks nende sisulist potentsiaali. Seega tuleb suhtekorraldajatel sirguda konsultantideks, ütleb Ivo Rull Äripäevas.