Firmast                 Kliendid                 Tööd ja tegemised                   Kontakt        

 

Tööd ja tegemised

September 2014
Veebruar 2014
Aprill 2011

Tallinn, 1. aprill – Tunnustamaks anonüümseid internetikommentaatoreid, asutas suhtekorraldaja Ivo Rull Pikakoivalise Ajakirjanduse Preemia.

Rulli sõnul on pikakoivaline ajakirjandus selline, mis aitab lugejatel jõuda kiiremini, kõrgemale ja kaugemale.

“Ilmselgelt on anonüümne netikommentaar jäänud täna ühiskonna poolt vääriliselt tunnustamata. Ent meediatekste täiendavates netikommentaarides pakutakse sageli analüüsi, sotsiaalset tausta ja värsket kujundit. Hea netikommar teab – vähem möla, pikem samm!” ütles Rull.

Pikakoivalise Ajakirjanduse tänavuseks preemiasummaks on 100 000 kutserit.

“Kuna preemia ˛üriisse on kutsutud nii Luik, Haug kui Vähk, on võitja IP-aadressi selgitamine keeruline, ent siiski tänuväärt ettevõtmine,“ ütles Rull.

September 2010

24. septembril Sisekaitseakadeemia kõneisikutele korraldatud meediakoolituse järel andis Ivo Rull üle tunnistuse nr. 2000. Ümarguse numbriga tunnistuse pälvis Sisekaitseakadeemia turundus- ja kommunikatsiooniosakonna vanemspetsialist Anneli Leinemann.

Rull & Rumm juhataja Ivo Rulli sõnul on nõudlus suhtekorradusfirma meediakoolituste järel jätkuvalt kõrge.

"Unustades hetkeks oma loomuomase tagasihoidlikkuse kinnitan, et Eestis täna selles valdkonnas paremat koolitajat lihtsalt pole," nentis Rull.

Meediatreening on praktilise kallakuga koolitus, kus omandatakse erinevate meediakanalitega suhtlemise teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.

Mai 2010

4. mail 2010 lõpetati Tallinna Õpetajate Majas Ole Kaasas! tasuta arvuti- ja internetikoolituste esimene õppeaasta. Rull & Rumm tegeles projekti kommunikatsiooniga alates maist 2009.

Ole Kaasas! koolitustel jagati teoreetilisi teadmisi ning praktilisi kogemusi e-teenuste, ID-kaardi, Mobiil-ID ning digitaalallkirja kasutamiseks. Projektide kommunikatsioon toimus nii eesti kui vene keeles.

Ole Kaasas! on Vaata Maailma Sihtasutuse, EMT, Elioni ja Microlinki poolt 2009. aasta kevadel algatatud inimeste internetti kaasamise projekt, mille eesmärgiks on 3 aasta jooksul korraldada arvutialane alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele ja tuua internetti kasutama täiendavalt 50 000 peret.

Ole Kaasas! koolitusprojektide maksumus oli kokku üle 20 miljoni krooni, millest 15,5 miljonit krooni tuli Euroopa Regionaalarengu Fondist infoühiskonna edendamise meetme raames. Lisaks EMTle, Elionile ja Microlinkile toetasid koolitusi ka Swedbank ja SEB. Koolitusi viisid läbi BCS Koolitus ja IT Koolitus.

 

 


Jaanuar 2010

16. jaanuaril 2010 esitleti Viru hotellis Merineitsi restoranis Round Table Eesti 20. juubeliks koostatud liikumise ajalooraamatut „20 aastat ümarlauda“.

192-leheküljeline RT liikumist Eestis käsitlev raamat sisaldab nii värvikaid meenutusi, olulisemaid fakte kui ka liikmete tulevikumõtisklusi.

Raamat valmis kahekuulise intensiivse töö tulemusena, mil viidi muuhulgas läbi ligi 20 individuaal- ja grupiintervjuud erinevates Eestimaa paikades. Raamatu tekstid kirjutasid ja toimetasid Ivo Rull ning Triin Junkur. Raamatu tiraa˛ on 1000 eksemplari.
Mai 2009
15. mail 2009 toimus Rapla maavalitsuses viimane Rull & Rummi poolt juhitud töökoosolek, mille lõppedes kinnitati Raplamaa kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia aastateks 2009-2015.

Rull & Rummi strateegilise konsultandi Triin Junkuri sõnul oli Raplamaa kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia koostamine ajamahukas, pühendumist nõudev, kuid samas rohkeid ahaa-elamusi, tegemisrõõmu ja inspiratsiooni pakkuv projekt.

“Kuna Raplamaa juhtorganisatsioonide sooviks oli alustada strateegia elluviimisega juba sel suvel, oli strateegia koostamise protsess suhteliselt intensiivne. Kõigest mõne kuuga tuli kaardistada maakondliku kommunikatsiooni- ja turundustegevuse kitsaskohad ja võimalused, reanimeerida maakonna bränd ning koostada kaheaastane strateegiline tegevuskava,” kommenteeris Junkur.

Strateegia koostamisel kasutati kolme erinevat uuringumeetodit: eksperimenti, intervjuud ja küsitlust. Lisaks töötati läbi juba olemasolevad maakonnaülest kommunikatsiooni- ja turundustegevust sisaldavad strateegiadokumendid ning korraldati grupiarutelusid ja töökohtumisi strateegia tellijatega.

Raplamaa kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia koostati Rull & Rummi poolt ajavahemikus veebruar-mai 2009. Strateegia tellijad olid Rapla Maavalitsus, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Raplamaa Partnerluskogu ja Rapla Maakonna Külade Liit.
Jaanuar 2009

2009. aastal möödub Rull & Rumm asutamisest 12 aastat. Sel puhul andsime välja seinakalendri, kus illustratsioonideks on kasutatud Triin Junkuri, Helena Loorentsi, Ivo Rulli ja tema poja fotosid.

Kalendriga on võimalik tutvuda siin.

November 2008

20. novembril,  rahvusvahelisel töövarjupäeval varjutas Rull & Rumm tegemisi Leisi Keskkooli 12. klassi õpilane Eliis Õitspuu. Töövari Eliis osales meie korraldatud meediakoolitusel Keskkonnainspektsiooni kõneisikutele ning jäi kogetuga väga rahule.

Enda kohta kirjutas Eliis töövarjuks soovides järgmist: “Olen nelja-viieline õpilane. Mu tugevamateks külgedeks ja ka lemmikõppeaineteks on inglise keel ja kirjandus. Olen töötanud kooli ajalehe toimetuses. Enamuse oma vabast ajast veedan aktiivselt: mängin tennist ja käin jõusaalis. Pärast keskkooli lõpetamist plaanin edasi õppida sotsiaalteadusi või reklaami ja imagoloogiat. Väga sooviksin oma tuleviku seostada suhtekorralduse või ajakirjandusega. Iseloomult olen seltsiv, kohusetundlik, rõõmsameelne, sõbralik ja püüdlik.”

Töövarjuna  veedetud ajal tõestas Eliis suurepäraselt, et just selline ta ongi.Ivo ja tema töövari Eliis Ruunaweres enne meediakoolituse algust

September 2008
Suhtekorraldusfirma Rull & Rumm konsultandid loobusid esmaspäeval 22. septembril autosõidust ning tulid rahvusvahelise autovaba päeva puhul tööle jalgratastel. 

“Sellest päevast on kujunenud meie ettevõtte jaoks traditsioon, millega üritame olla avalikkusele positiivseks eeskujuks,” ütleb ettevõtte strateegiline konsultant Helena Loorents.
 
Helena Loorentsi sõnul ei olnud hommikuses liikluses vaatamata autovabale päevale tunda mingit muudatust -  kogenematute ratturitena eelistasid rullrummlased seetõttu turvalisuse huvides autoteedele enamjaolt kõnniteid.

“Jõudsime hoolitama hommikusest tihedast liiklusest tööle õigeaegselt. Jääb veel loota, et jõuame kõik tervete ja rõõmsatena õhtul ka koju,” ütleb Loorents.
 
September 2008
R&R Suhtekorraldus OÜ (kaubamärk Rull & Rumm) annetab Teeme Ära 2008 koristustiimile 50 000 krooni.
 
Rull & Rumm juhataja Ivo Rull sõnul soovib ettevõte toetada just aktiivselt tegutsevaid rohelisi.
 
“Lähiajal saab meie firma suurema rahalise süsti ning heameelega annetame sellest märkimisväärse osa just tegutsejatena silma paistnud rohelistele,” märkis Rull.
September 2008

R&R Suhtekorraldus OÜ ja Erakonna Eestimaa Rohelised lõpetasid täna kohtumenetluse poolte kokkuleppel.


Juuli 2008
Juuli alguses jõudis õnneliku lõpuni Rull & Rumm poolt kavandatud ja ellu viidud projekt, mille sotsiaalministeerium tellis EQUAL programmi teemade teadvustamiseks valdkonna otsustajate seas ja laiemas avalikkuses.

Rull & Rumm poolse EQUAL kommunikatsiooniprojekti konsultandi Helena Loorentsi sõnul oli tegemist väga keerulise, kuid samas huvitava projektiga.

“Projekti käigus saime teada nii mõndagi uut elust meie ümber ning teha koostööd äärmiselt huvitavate inimestega. Mis aga peamine – saime ainukordse professionaalse kogemuse sellise mahu ja formaadiga projekti juhtimisel,” ütles Loorents.

Kommunikatsiooniprojektiga tutvustati avalikkuses teemasid, millega tegeles 2004. aastal algatatud EQUAL programm. Programmi tegevuste eesmärgiks oli töötada välja uudsed võtted ebavõrdse kohtlemise vähendamiseks tööturul. Nii pöörati kommunikatsiooniprojekti käigus tähelepanu sellistele tööturult tõrjutud gruppidele nagu endised vangid, hasartmängusõltlased ja prostituudid, puudega inimesed, talupidajad ning väikelaste ja äärealadel elavad lapsevanemad.

Kommunikatsiooniprojekti käigus ilmus Eesti meedias 20 arvamusartiklit ja hulganisti kommentaare erinevate ettevõtete, ühingute ja liitude esindajatelt, poliitikutelt, EQUAL projekte elluviinud inimestelt, teadlastelt jne. Samuti olid eetris mitmed tööturu probleeme käsitlevad raadio- ning telesaated.

Kommunikatsiooniprojekti lõpus toimus KUMU auditooriumis EQUAL programmi lõpufoorum “Näeme tähti töötaevas!”, kus tehti temaatilisi ettekandeid ning tööturul valitseva ebavõrdususe vähendamise võimaluste üle arutles publiku ees 25 tuntud ja tunnustatud eksperti.
Juuni 2008
Tallinn, 26. juuni - Täna esitleb suhtekorraldusfirma Rull ja Rumm juhataja Ivo Rull oma raamatut “Meediamängud”. Äripäeva Raamatuklubi sarjas ilmunud 152-leheküljeline “Meediamängud” keskendub ajakirjanduse ja PRi vastastikustele suhetele.
 
Ivo Rulli sõnul on meedia ja maine on tänases infost üleküllastunud maailmas inimestele kaks kõige põhilisemat suunanäitajat.
 
“Meie kujunemise ja hoiakud määravad olulisel määral meediast saadud infokillud ning impulsid. Meid endid hinnatakse suuresti selle põhjal, milliseks on kujunenud või kujundatud meie maine. Meedia ja maine loovad lugematul hulgal põnevaid kombinatsioone, milledest mõnedest olen läbi mängu prisma kirjutanud ka käesolevas raamatus,” ütleb Rull.
 
Rull & Rumm juhataja Ivo Rull on Eesti suhtekorraldajate hulgas üks kogenumaid. Lisaks 11-aastasele omaenda firma juhtimisele on Ivo Rull olnud varasematel aastatel valitsusliidu juhtiverakonna peasekretär, parlamendi fraktsiooni nõunik, juhtiva päevalehe poliitikatoimetaja, mitmete väljaannete korrespondent ja humorist.
 
Lisainfo:
 
Ivo Rull
GSM 56 463 280
Vaata raamatuesitluse pilte siit.
Märts 2008
Ajakirja Director veebruarinumbris ilmus Ivo Rull kolmeosalise artiklisarja “Moodsad meediamängud” avalugu “Võitlus tähelepanu eest”. Artiklisari jätkub ajakirja märtsi- ja aprillinumbrites lugudega “Hea meediakampaania alused” ning “Kriisis karastub juht”.
 
Ivo Rull märkis artiklisarja kohta järgmist: “Mõned anonüümsed netikommentaatorid on mu päevakajaliste leheartiklite kohta öelnud, et tegemist on tellimustööga. Ja neil on tuline õigus! Kirjutan enamasti vaid siis, kui toimetused mingi loo tellivad. Antud artiklisarja puhul olen tellimuse esitamise eest tänulik Directori tegevtoimetajale Karin Kasteheinale.”
Veebruar 2007
Linnade ja Valdade Päevad 2007

14. - 15. veebruar 2007 toimusid Sokos Hotel Virus Linnade ja Valdade Päevad 2007. Tegemist oli kahepäevase konverentsiga, kus osalesid Eesti erinevate valdade ja linnade esindajad ning erinevatel ametikohtadel tegutsevad ühiskondlikus elus aktiivsed kodanikud.

Esimesel päeval esines ettekandega teemal "Kas juhid usaldavad oma PR - nõunikke?" ka Rull&Rumm kommunikatsioonijuht Kerttu Kongas. Ettakanne oli koostatud augustis 2006 erialase praktika raames läbiviidud uuringu põhjal, mis hõlmas Eesti äriringkonnas tegutsevaid juhte ning nende PR - nõustajaid nii era, avalikust, kui ka kolmandast sektorist.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda saates selleks e-mail kerttu@rullrumm.ee
September 2006
Tallinn, 21. september - Homsel rahvusvahelisel autovabal päeval sõidavad kõik suhtekorraldusfirma Rull & Rumm konsultandid tööle jalgratastel.

"Tallinnas muutub autoomanike rõõm oma neljarattalisest sõbrast tipptunni liiklusummikutes üha enam tugevaks stressi allikaks. Meie südalinnas asuva kontori juures on keeruline leida ka autodele parkimiskohta. Nii tulemegi ilusat sügisilma nautides homme kõik tööle jalgratastel," kommenteeris suhtekorraldusfirma juhataja Ivo Rull.
Pilt päevast: http://rullrumm.ee/ajutine/autovaba/ratastel.jpg

Rahvusvahelise autovaba päev on alguse saanud 1997. aastal. Samal aastal asutati ka PR-firma Rull & Rumm.
September 2006
Tänavu augustis viis Rull & Rumm kommunikatsioonijuht Kerttu Kongas oma erialase praktika raames läbi uuringu teemal "Kas juhid usaldavad oma PR-nõunikke?".

Uuringus käigus saadeti kokku 102 küsitlusankeeti nii avalikus,- era- kui kolmandas sektoris töötavatele juhtidele ning nende PR-nõunikele. Küsimustikele vastas 19 juhti ning 20 PR-spetsialisti.

Kerttu Kongas esitles uuringu põhitulemusi 20. septembril toimunud eriala- seminaril "Praktiline suhtekorraldus". Uuringu kokkuvõttega on võimalik tutvuda aardessil http://rullrumm.ee/ajutine/Koondtulemused.pdf
Detsember 2005

Detsembris 2005 avaldati kaks Eesti suhtekorralduse arengut käsitlevat põhjalikku artiklit Saksamaal ja Soomes ilmuvates erialaajakirjades.

Saksamaa ajakirjas “PR Report” ilmus Martynas Karciauskase ja Danel Krolziki ülevaade Baltimaade suhtekorralduse arengutest pealkirjaga “Ein Begriff für drei Märkte” (Märgid kolmelt turult). Eesti PRi eilse, tänase ja homse kohta annavad selles artiklis kommentaare KPMS & Partner partner Margus Mets ja Rull & Rumm juhataja Ivo Rull.

Soomes üllitatava erialaajakirja “Maine” detsembrinumbris ilmus Paula Launoneni artikkel “Visiitti Virolaisiin viestintätoimistoihin” (Visiit Eesti suhtekorraldusettevõtetesse). Artikli kirjutamiseks on kasutatud infot ja kommentaare Hill & Knowlton Eesti tegevjuhilt Daniel Vaarikult, Alfa & Omega juhatajalt Viive Aasmalt ning Rull & Rumm juhatajalt Ivo Rullilt.

Oktoober 2005
Vene telekanali Ostankino võttegrupp kogus septembri lõpus Eestis materjali parvlaev Estonia katastroofi kajastva uue dokumentaalfilmi jaoks. Film pealkirjaga „Balti Titanic“ keskendub Estonia katastroofi inimlikule poolele. Rull & Rumm abistas võttegruppi vajalike kontaktidega, samuti intervjuude korraldamisel ja läbiviimisel.

Viie päeva jooksul filmiti lisaks katastroofi üleelanute ja hukkunute omaksete intervjuudele ka intervjuud ametliku uurimskomisjoni liikme Jaan Metsaveerega, Gregg Bemise ja Jutta Rabega, mitme erineva eksperdi ja ametnikuga. Rull & Rummi tegevdirektor Julia Amori sõnul on pikkade võttepäevade tulemusena koos huvitav ja mitmekülgne materjal. „On olemas kõik eeldused, et tehtav film on tasakaalukas ja samas ka põnev“, arvas Julia.

52-minutiline „Balti Titanic“ läheb Ostankino eetrisse osana sarjast „Sajandi saladused“ tänavu novembris.
Mai 2005

18.mail ilmunud Äripäeva Turunduse TOP toob ära suhtekorraldusfirmade TOPi tulu järgi: 1. HV Haus 2. KPMS & Partnerid 3. Powerhouse 4. Rull & Rumm.

Äripäeva Turunduse TOPi koostati 13 suhtekorraldusfirma andmete baasil.

Märts 2005
31. märtsil toimus Kalvi mõisas Ida-Viru maavalituse korraldusel meediakoolitus maavanematele ja ministeeriumite kantsleritele. Lektoritena viisid koolitust läbi Eesti Päevalehe peatoimetaja Priit Hõbemägi, SL Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg ning Rull & Rumm juhtaja Ivo Rull.

Priit Hõbemägi (pildil koos ürituse korraldaja Anti Ronkiga) andis osalejatele ülevaate Eesti meediamaastiku arengutest, Väino Koorberg lahkas nn kollase ajakirjanduse olemust ning Ivo Rull jagas kogemusi meediaskandaalide ennetamise ning maandamise võimalustest.
Oktoober 2004
27.oktoobril viisid suhtekorraldusfirma Rull & Rumm konsultandid läbi ettevõtte tegutsemisaja 100. videomeediatreeningu - Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove juhtkonnale ja projektijuhtidele. Arvestades, et keskmiselt on Rull & Rummi videomeediakoolitustel osalejate arvuks olnud 15 inimest, on suhtekorraldusfirma 7 tegevusaasta jooksul meediaga pädevalt suhtlema koolitanud ligi 1500 erineva eluvaldkonna spetsialisti.

Rull & Rumm juhataja Ivo Rulli sõnul on koolitatute sotsiaalne läbilõige väga mitmekülgne - nende hulgas on olnud nii ettevõtjaid, poliitikuid, ametnikke, ühiskondlike organisatsioonide liikmeid kui ka suhtekorraldajad ning ajakirjanikke.

"Oleme andnud teatud panuse, et meedias esinevate spetsialistide sõnumid oleksid täpsed, arusaadavad, meeldejäävad," ütles Rull.

Videomeediatreening on praktilise kallakuga koolitus, kus omandatakse erinevate meediakanalitega suhtlemise teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.

Suhtekorraldusfirma Rull & Rumm asutati 1997. aasta oktoobris Ivo Rulli ja Hannes Rummi poolt. Praktiliselt kogu oma tegutsemisaja vältel on Rull & Rumm tegutsenud Ivo Rulli ainuomanduses.
Juuli 2004
Esmakordselt sai Eesti publik vahetult nautida maailmaklassi tipptennist 10.- 11. juulil Kadrioru Tennisekeskuses toimunud Eesti - Tshehhi naiskondade Fed Cup üleminekuturniiriil. Rull & Rumm organiseeris turniiri pressikeskuse tööd.

Arvatust tasavägisemaks kujunenud võistlus lõppes 3 - 2 Tshehhi naiskonna võiduga.

Turniiri mängudest tegi otseülekande ETV, kohapeal mänge jälgima oli akrediteerunud praktilised kogu Eesti spordipress.
Aprill 2004

Alates aprilli lõpust tegutseb Rull & Rumm uutes, senistest suuremates ja esinduslikemates bürooruumides. Meie uus aadress on Pärnu mnt. 41a, 10119 Tallinn (juriidiliseks aadressiks jääb endiselt Toompea 3, 10130 Tallinn). Samaks jäävad ka kõik meie telefoninumbrid ning meiliaadressid.

Peatsete kohtumisteni uues kontoris!

September 2003
Kahevoorulise konkursi Eesti Panga juhtkonna ning spetsialistide videomeediatreeningu läbiviimseks võitis suhtekorraldusfirma Rull & Rumm. Oktoobris toimuvad koolitused viivad läbi Rull & Rummi konsultandid koos tegevajakirjanikega.

"Oskus hästi oma sõnumit loetud telesekundite jooksul esitada muutub kaasaegses infoühiskonnas avalikkusega suhtlemisel järjest määravamaks," ütles Ivo Rull.

Rull & Rumm on oma senise tegevusaja jooksul viinud läbi ligi 70 videomeediakoolitust erinevatele avaliku ja erasektori organisatsioonidele.
Aprill 2003
Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) poolt korraldatud konkursil Suhtekorraldustegu 2002 valiti eelmise aasta parimaks suhtekorraldusprojektiks Vaata Maailma arvuti- ja interneti algkursuste kommunikatsioon, mille viis läbi suhtekorraldusfirma Rull & Rumm.

Konkursile Suhtekorraldustegu 2002 laekunud töödest valisid oma ala professionaalid välja kümme parimat, millest omakorda tegi lõpliku valiku 7-liikmeline zhürii.

"Täname kõiki Vaata Maailma koolitusprojektiga seotud koostööpartnereid. Võit tiivustab meid tegema oma tööd veelgi paremini," ütles auhinda vastu võttes Ivo Rull.
Märts 2003
Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) poolt korraldatud konkursil Suhtekorraldustegu 2002 sai Rull & Rumm poolt loodud märgi Aus Kaup kommunikatsiooniprojekt III koha.

"Tänan kõiki ELA liikmesfirmasid ja koostööpartnereid, kes andsid võimaluse meile seda tööd teha. Arvan, et Rull & Rummi senise tegutsemisaja jooksul on see olnud üks huvitavaid ja loomingulisemaid projekte," ütles Ivo Rull auhinda vastu võttes.
Veebruar 2003
7. veebruaril sõlmis Rull & Rumm koostööleppe Läti suhtekorraldusfirmaga PR Plus ning Leedu PR-agentuuriga ID4 ühiseks koostööks Eesti, Läti ja Leedu turul.

"Nüüdsest on meil klientidele soovitada usaldusväärseid PR-partnereid Lätis ja Leedus," kommenteeris lepingut Ivo Rull.

PR Plus on nelja konsultandiga 3 aastat tegutsenud suhtekorraldusbüroo ning ID4 nelja konsultandiga ühe aasta tegutsenud suhtekorraldusfirma.
Jaanuar 2003
ES Turu-uuringute AS viis 2002. aasta novembris läbi esimese Eesti suhtekorraldusfirmade maine ja kliendirahulolu uuringu.

Uuringu valimisse kuulusid Äripäeva koostatud "Eesti Edukamate Ettevõtete TOP 100" edetabelisse kuulunud ettevõtted ning suuremad riigiasutused ja erialaliidud. Valimi suuruseks oli ühtekokku 350 ettevõtet ja organisatsiooni.

Uuringu kohaselt oli kliendirahulolu oli kõrgeim firmal KPMS & Partner, kes osutus parimaks nii üldhinde (8,18) kui ka teiste hinnatud kliendirahulolu komponentide osas. Üldhinde poolest järgnevad KPMS-ile firmad Rull & Rumm (7,85) ning Hill & Knowlton (6,77).

Uuringu alusel eristusid tuntuse näitajate alusel kaks rühma suhtekorraldusfirmasid, suure kliendibaasi ning väikse kliendibaasiga bürood. Kaks tuntumat suhtekorraldusfirmat küsitletute seas on Hill & Knowlton (tuntus 78%) ja KPMS & Partner (75%). Keskmisest paremini teatakse ka firmasid Rull & Rumm (52%), Past ja Partnerid (46%), Ots & Partners (44%), Havera Grupp (41%) ja Powerhouse (36%).
September 2002

Eesti Olümpiakomitee, suhtekorraldusbüroo Rull & Rumm ning AS Roi korraldasid spordijuhtide meediakoolituse sarja, mille peaeesmärk oli anda ülevaade Eesti meedia hoiakutest ja suundumustest, täiendada teadmisi meediasuhtluse spetsiifika osas ning harjutada teleintervjuude andmist erinevates stiilides.

Meediatreeningute sarjas, mille viis läbi suhtekorraldusfirma Rull & Rumm juhataja Ivo Rull, osalesid ligi 50 Eesti spordialaliidu ja -ühenduse juhid. "Osavõtu vastu oli äärmiselt elav huvi, sest meediasuhted on ükskõik millise asutuse või firma suhtekorraldusprotsessi nähtavaim osa," põhjendas koolituse peakorraldaja, EOK projektijuht Sven Sommer. "Üks kõrvaleesmärk oli anda alaliitudele ja ühendustele impulss sarnaste seminaride korraldamiseks oma organisatsiooni sees, sest olümpiakomitee ei suuda katta kõigi Eesti sportlaste ja klubide vajadusi meediakoolituse osas."

"Esimene tagasiside meediakoolituse kohta oli väga positiivne, kuid kindlasti teeme ka põhjalikuma küsitluse, mis peaks näitama, millele edaspidi selles valdkonnas keskenduda," rääkis Sommer. "Enamus osalejatest leidis, et meedia-alast koolitamist on tarvis regulaarselt jätkata juba ainuüksi kiirete muudatuste tõttu meediavaldkonnas."

Juuni 2002

Riigikogu Kantselei poolt korraldatud konkursi tulemusena teostas suhtekorraldusfirma Rull & Rumm Riigikogu avaliku retseptsiooni analüüsi aastal 2001 Eesti online- ja trükimeedia kajastuste põhjal. Uuring koostati meedia kontent-analüüsi meetodil käsitledes perioodidel 15. märts - 15. mai ja 15. september - 15. november 2001 BNSis, ETAs, Eesti Päevalehes, Postimehes, SL Õhtulehes, Äripäevas, Eesti Ekspressis, Maalehes ning internetiportaalis Delfi ilmunud uudiseid, artikleid ja kommentaare.

Uuringu viisid läbi Rull & Rumm konsultandid Ivo Rull, Indrek Schwede ja Julia Amor. Uuringut kokkuvõttev Ivo Rulli artikkel "Riigikogu töö kajastus Eesti meedias" ilmus Riigikogu Toimetistes nr.5/2002 ning on loetav veebiaadressil http://www.riigikogu.ee/rva/toimetised.

Aprill 2002
Vaata Maailma Sihtasutus viib eeloleva kahe aasta jooksul läbi arvuti ja Interneti algõppeprojekti 100 000 inimesele. Projekti PR-kommunikatsiooni teostab suhtekorraldusfirma Rull & Rumm ning reklaami- ja turunduskommunikatsiooni agentuur Baltic FCB.

"Sajandi koolitusprojekti suhtekorraldustööde teostamiseks langes konkursil valik Rull & Rummi kasuks - see on nii tunnustus kui suur kohustus üheaegselt," ütles Ivo Rull.

Vaata Maailma arvuti ja Interneti koolitus algab pilootprojektiga Pärnu ja Ida-Viru maakonnas, kus tänavu kevadel viikase läbi koolituskursused 1000 inimesele. Suvel algavas koolitusprojekti teises etapis lisanduvad Valga ja Järva maakond ning üks Tallinna linnaosa ning koolitatakse ühtekokku 9000 inimest. Põhiprojekt algab tänavu novembris ning kestab 2004. aasta aprillini. Sellel perioodil koolitatakse kokku 90 000 inimest. Ligi kolmandik osavõtjaid planeeritakse koolitada vene keeles.
Märts 2002
20. märtsil 2002 ilmunud Äripäeva erilehe Turunduse TOP suhtekorraldusfirmade edetabelis on Rull & Rumm saanud 5. koha. Äripäeva hinnangul kujunes aastal 2001 Eesti suhtekorraldusfirmade hulgas välja selge juhtviisik: Hill & Knowlton Eesti, KPMS & Partners, Corpore, Ots & Partnerid ning Rull & Rumm.

Äripäev tsiteerib ka Rull & Rumm juhatajat Ivo Rulli, kelle sõnul kujuneb aasta 2002 märksõnaks suhtekorraldusturul eruditsioon. Langeb nõudlus teenuste järele, mis on klientidel efektiivsem ise korraldada (osa meediasuhetest, organisatsioonisisene teabevahetus) või tellida spetsialiseerunud agentuuridelt (üritusturundus). Nõudlus kasvab laialdasi teadmisi, kogemusi ja analüüsivõimet eeldavate teenustele (kriisikommunikatsioon, lobby, strateegiline nõustamine jm.). Kliendid hindavad PR-firmade puhul üha enam välisest glamuurist olulisemaks nende sisulist potentsiaali. Seega tuleb suhtekorraldajatel sirguda konsultantideks, ütleb Ivo Rull Äripäevas.


Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /data05/virt2411/domeenid/www.rullrumm.ee/htdocs/system/lib/Statistics.php on line 205